Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin pracy

REGULAMIN PRACY w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Regulamin pracy ustala organizację i porządek w pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Podstawę prawną Regulaminu stanowi: Ustawa z dnia 2

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu Na podstawie: - art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), - &n