Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przetargunieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro.

str. 1 Cieszyn, dnia 31.01.2012r. ZP.272.1.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.01.2012r. pod numerem: 29474-2012 ZAMAWIAJĄCY (art. 41 pkt 1), 3) uPzp) Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, ul. Malinowa 10, 43-430 Skoczów, woj. śląskie, tel. 033 8533766. Prowadzący...

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO Nazwa sprzedającego: Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, Międzyświeć ul. Malinowa 10, 43-430 Skoczów; NIP: 548-10-64-541; REGON: 000744166

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO Nazwa sprzedającego: Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, Międzyświeć ul. Malinowa 10, 43-430 Skoczów;

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Nazwa sprzedającego: Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, Międzyświeć ul. Malinowa 10, 43-430 Skoczów;

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Nazwa sprzedającego: Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, Międzyświeć ul. Malinowa 10, 43-430 Skoczów;

Przeprowadzenie kursów z przedmiotów zawodowych dla klas wielozawodowych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, Międzyświeć, ul. Malinowa 10, 43-430 Skoczów, woj. śląskie, tel. 033 8533766. Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.cieszyn.pl I....

Przetarg nieograniczony ponizej 193 000 Euro na przeprowadzenie kursów z przedmiotów zawodowych dla klas wioelozawodowych

str. 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 193.000 EURO NA: Przeprowadzenie kursów z przedmiotów zawodowych dla klas wielozawodowych ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE –...

PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Nazwa sprzedającego: Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, Międzyświeć ul. Malinowa 10, 43-430 Skoczów; NIP: 548-10-64-541; REGON: 000744166 Opis prz