Oferty inwestycyjne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu z 31.01.2012

str. 1 Cieszyn, dnia 31.01.2012r. ZP.272.1.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.01.2012r. pod numerem: 29474-2012 ZAMAWIAJĄCY (art. 41 pkt 1), 3) uPzp) Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu, ul. Malinowa 10, 43-430 Skoczów, woj. śląskie, tel. 033 8533766. Prowadzący...

Oferta na badania profilaktyczne uczniów

Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na badania profilaktyczne, uczniów naszej szkoły odbywających zajęcia praktyczne w szkole w następujących zawodach

Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenia kursów przedmiotów zawodowych dla klas wielozawodowych

Cieszyn, dnia 04.03.2011r. Otrzymują: Wszyscy Wykonawcy OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA PRZEPROWADZENIE KURSÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH DLA

Oferta na badania profilaktyczne, uczniów naszej szkoły odbywających zajęcia praktyczne w szkole w następujących zawodach

Dyrekcja Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na badania profilaktyczne, uczniów naszej szkoły odbywających zajęcia praktyczne w szkole w następujących zawodach Zawody Dane o narażeniu na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne Technik rolnik